Τετάρτη, 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2024 - 03:36

“Η πολιτική δεν είναι πια ελπίδα”

≪Αισθάνομαι ξένος μέσα σε έναν κόσμο που δεν μπορώ να αποδεχθώ. Δεν μπορώ να ισορροπήσω. Η πολιτική δεν είναι πια ελπίδα. Η πολιτική έχει γίνει μια σκληρή συναλλαγή, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα οικονομικό παιγνίδι και δεν αφήνει περιθώρια για όνειρο≫.

Θεόδωρος Αγγελόπουλος
(≪Καθημερινή≫, 2004)