Τρίτη, 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022 - 01:36

Απλότητα και καλοσύνη

Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την ευτυχία, η ευτυχία εμφωλεύει μέσα μας, στην ικανοποίηση των απλών ανθρώπινων αναγκών, κι ότι η δυστυχία οφείλεται όχι στη στέρηση, αλλά στο επιπλέον.

Δεν υπάρχει κατάσταση στην οποία να μπορεί ο άνθρωπος να είναι απόλυτα ευτυχισμένος και ελεύθερος, έτσι δεν υπάρχει κατάσταση όπου να είναι απόλυτα δυστυχισμένος και χωρίς ελευθερία.

Όλες οι βλέψεις μας προς την απόλυτη ευτυχία είναι έμφυτες μέσα μας μόνο και μόνο για να μας βασανίζουν, αφήνοντας μας ανικανοποίητους. Το να αναγνωρίζει κανείς για μεγάλο ό,τι ξεφεύγει απ’ το μέτρο του καλού και του κακού σημαίνει απλώς και μόνον ότι αναγνωρίζει τη δική του μηδαμινότητα και απροσμέτρητη μικρότητα.

Για μας, που ο Χριστός μας χάρισε το μέτρο του καλού και του κακού, δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτό το μέτρο.. και δεν υπάρχει μεγαλείο εκεί που δεν υπάρχει απλότητα, καλοσύνη και αλήθεια.

                                                                                                 Λέον Τολστόι