Πέμπτη, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2022 - 08:30
Πολιτισμός [30/11/2016, 19:29]
«Σκέφτομαι σημαίνει ξαναμαθαίνω να βλέπω, να είμαι προσεκτικός, να διευθύνω τη συνείδηση, να...