Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023 - 02:27

Ανοίγει οι ασκός του Αιόλου

Προ των πυλών ομαδικές απολύσεις, απεργίες και συλλογικές συμβάσεις, με τη συναίνεση της κυβέρνησης

 

Προαναγγελία θυέλλης στην αγορά εργασίας περιλαμβάνει το κείμενο του Συμπληρωματικού Μνημονίου που υποχρεώθηκε να υπογράψει η κυβέρνηση με τους δανειστές. Το νέο επαχθές Μνημόνιο, το οποίο αποδέχθηκε η κυβέρνηση, ανάβει το «πράσινο φως» για αλλαγές στα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις, τις απεργίες και τις συλλογικές συμβάσεις. Οι αλλαγές θα γίνουν προς την κατεύθυνση του περαιτέρω περιορισμού των εργασιακών δικαιωμάτων μέσω της απελευθέρωσης των απολύσεων, της θέσπισης περιορισμών στο δικαίωμα της απεργίας και της κατάργησης των τριετιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει σε καμία αλλαγή της νομοθεσίας για τις εργασιακές σχέσεις χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τους δανειστές και χωρίς τη συμφωνία τους, καθώς επίσης και να μη διανοηθεί ποτέ να επιστρέψει σε πολιτικές του παρελθόντος όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Η τελευταία αυτή δέσμευση σημαίνει ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε να μην ξανασκεφτεί καν επαναφορά νομοθετικών ρυθμίσεων όπως οι αυστηροί περιορισμοί στις ομαδικές απολύσεις, η καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, ο καθορισμός υψηλότερων κατώτερων μισθών και η χορήγηση αυξήσεων στους μισθούς!
 
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στη σελίδα 25 του Συμπληρωματικού Μνημονίου, τον προσεχή Σεπτέμβριο θα τεθεί επί τάπητος το καυτό θέμα των εργασιακών σχέσεων. Αν και η διατύπωση για τις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά είναι πολύ «γενική», αποκαλύπτεται ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να υιοθετήσει ακόμη πιο επαχθή μέτρα για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, στο κείμενο αναφέρεται ότι έως τον προσεχή Σεπτέμβριο θα γίνει εναρμόνιση των νομοθετικών πλαισίων για τις ομαδικές απολύσεις, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, τη συνδικαλιστική δράση και τις συλλογικές συμβάσεις με τις καλύτερες πρακτικές διεθνώς και στην Ε.Ε. Προβλέπεται επίσης ρητά ότι:
-Οποιαδήποτε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο των πολιτικών για την αγορά εργασίας θα γίνει μόνο εφόσον προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με τους δανειστές.
-Καμία αλλαγή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν θα γίνει πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου και του άρθρου 103 του νόμου 4172/2013, που ορίζει τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου στον ιδιωτικό τομέα.
-Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να σημαίνουν την επιστροφή στις ρυθμίσεις του παρελθόντος «που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».
 
Περαιτέρω, στο νέο Μνημόνιο περιγράφονται νέα φορολογικά μέτρα που θα αποτελέσουν αντικείμενο της δεύτερης αξιολόγησης. Τα βασικότερα από τα μέτρα αυτά είναι:
 
-Η επανεξέταση όλων των κινήτρων που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση σε ενιαία νομοθεσία των φοροαπαλλαγών, με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που κρίνονται αναποτελεσματικές ή άδικες.
-Η αναθεώρηση του καθεστώτος προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου της ναυτιλίας υπό το πρίσμα των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
-Η παράταση μέχρι το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
-Η επανεξέταση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και η υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις στις διατάξεις του.
-Η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
-Η ανάπτυξη του νέου φορολογικού πλαισίου για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
-Η επανεξέταση και η αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
-Η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις αγοραίες τιμές των ακινήτων από τον Ιούνιο του 2017.